Who are the Chinese world table tennis champions?

2022-05-20 0 By

There are 116 Chinese world table tennis champions, such as Ma Long, Wang Nan, Zhuang Zedong, Wang Liqin, Deng Yaping, Ding Ning, Ma Lin, Fan Zhendong, Liu Shiwen, Zhang Yining, Guo Yue, Liu Guoliang, Kong Linghui, Zhang Jike, Li Xiaoxia, etc. These athletes are the power of our country from weak to strong and lasting prosperity.The Chinese Table tennis Team was founded in 1952. After decades of hard work, the Chinese team won all the champions in table tennis matches. Therefore, table tennis is also known as “national ball”.Let’s take a look at the 116 players who have won world table tennis championships.Rongguotuan, Xu Yinsheng, ninnemann jl.melanoma-associated immunosuppression through b, chuan-yao wang, chuang tsetung, Qiu Zhonghui, Zhang Xielin, Wang Jiasheng, fe wong, Zhou Lansun, Lin Huiqing, zeng, norazo male, li-zhen liang, suspicious, Li Jingguang, XNT, yu-lan hu, li li, Xu Shaofa, Lu Yuansheng, li peng, jann lee benignly, new love, Zhang Li, Zheng Huaiying, guo yaohua, yellow-bright infusion, wang junwork, de-ying zhang, f. o. &boli-bennett, Zhu XiangCloud, Cao Yanhua, CAI zhenhua, shi zhihao, xie psyche, Wang Huiyuan, maria tung ling, Huang Junqun, JiBaoXiang, Jiang Jialiang, Fan Changmao, li-li dai, li-juan geng, ni hazeline, Shen Jianping shimmering, Michael chan, Jackie chan, zhi li, wei ching kwong, TengYi, wang hao, HuiJun, Chen jing, JiaoZhiMin, hui-fen li, deng yaping, Helen qiao at, Anthony refrained, Hu Xiaoxin, wen-ge ma, gao, wang tao, liu wei, Xie Chaojie, zhang lei and Lin lu, Qiao Yunping, liu guoliang, rd, qin zhi, zhi-gang Lin, kong linghui, Yang Ying, wang nan and li ju, WuNa, wang Chen, ma Lin, zhang yingying, zhang yining, savita, maike, wang liqin, Yan Sen, dhs-lg, NiuJianFeng, guo yue, wang, Chen qi, guo territorial, li xiaoxia, Malone, li ping, Cao Zhen, liu shiwen, ding, Zhang Jike, Xu Xin,Qiu Yike, Hao Shuai, Zhang Chao, Fan Ying, Chang Chenchen, Wu Yang, Fan Zhendong, Zhu Yuling, Chen Meng, Fang Bo, Wang Manyu, Chen Xintong, Lin Gaoyuan, Yu Ziyang, Wang Chuqin, Sun Yingsha, Liang Jingkun.So what are some of the ones that you’re familiar with?These are the pillars of our national table tennis talent, with them to have the echelon of talent, to have today’s outstanding results.